Fen Bilgisi Eğitimi
Akredite Program
Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri
Koordinatörlükler
Akademik Teşvik Kurulu Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı
Akreditasyon Kurulu Tüm A.B.D. Öğretim Elemanları
Bologna A.B.D. Koordinatörü Doç. Dr. Meral Hakverdi Can
Burs Komisyonu A.B.D. Koordinatörü: Prof. Dr. Sinan Erten
Çift Anadal-Yandal A.B.D. Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi M. Bahadır Aktan
Erasmus A.B.D. Koordinatörü: Dr. Aylin Albayrak Sarı  
Fakülte Program Koordinatörü Prof. Dr. Emine Erdem
Fakülte Yönetim Kurulu Doç. Dr. Serkan Yılmaz
Farabi A.B.D. Koordinatörü: Doç. Dr. Zeki Bayram
Genel Kültür Dersleri A.B.D. Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Aydoğdu
Kalite Kurulu Dr. Öğr. Üyesi Ümit Işık Erdoğan
Lisansüstü Ders Programları A.B.D. Koordinatörü: Prof. Dr. Cemil Aydoğdu
Mevlana A.B.D. Koordinatörü: Prof. Dr. Fitnat Kaptan, Doç. Dr. Kaan Batı
Öğretmenlik Uygulaması A.B.D. Koordinatörü: Prof. Dr. Sinan Erten
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi A.B.D. Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Berna Gücüm
Web Sitesi A.B.D. Koordinatörü: Dr. Aylin Albayrak Sarı